Navigatie voor watersport & beroepsvaart
robuuste, energiezuinige refurbished laptops
[Start] [Omhoog] [Nederlands lijst] [Ned.Boek-1]
 

    Ga naar de:
  WEBWINKEL:
LAPTOPNAVIGATIE + boordcomputers + kaarten + navigatie-programma's en PC's

   WEBSITE:
HOME (Start)
(+lgemeen overzicht & downloads)

 ALGEMEEN:
Downloads
FAQ's _ Vragen
Weer & Nieuws

BESTELWIJZE

Gratis Adverteren

Wapenboeken

Even lachen?

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodnr : 1900050            Euro:  29.50
ARMS INFO 1            Uitvoering: paperback
9MM PARABELLUM PISTOLEN       Paginas: 160
Auteur : VERVLOET / HARTINK
3 Hoodstukken geven een in-
zicht in:
1.werking van semi-autom.pist.
2.de verschillende pistolen
3.de munitie en het herladen.
Op duidelijke wijze wordt in
deel 1 de werking van 9mm Para
pistolen uiteengezet.
De 1e druk is geheel uitver-
kocht - NOG 1 EXEMPLAAR = VAN
DE AUTEUR ZELF
Bijzonderheden : Rijk geillustreerd - in kleur
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : NOG 1 EXEMPL     
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1900051            Euro:  29.50
ARMS INFO 2            Uitvoering: paperback
9MM PARABELLUM PISTOLEN       Paginas: 160
Auteur : VERVLOET / HARTINK
3 Hoodstukken geven een in-
zicht in:
1.werking van semi-autom.pist.
2.de verschillende pistolen
3.de munitie en het herladen.
Op duidelijke wijze wordt in
deel 2 de werking van 9mm semi
en vol-automatische wapens
uiteengezet. In dit deel vindt
de lezer ook enige informatie
over het herladen.
Bijzonderheden : NOG MAAR 2 EXEMPLAREN !!
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : NOG 2 EXEMPL     
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1900052            Euro:  29.95
ARMS INFO 3            Uitvoering: paperback
COLT M-1911 PISTOLEN         Paginas: 160
Auteur : VERVLOET / HARTINK
Deel 3 en 4 behandelen de Colt
modellen 1911 en 1911A1 en
verschillende andere pitool-
fabrikaten die op het oorspron
kelijke frame van de Colt 1911
en de Colt 1911A1 zijn opge-
bouwd. Fraaie foto's en explo-
sietekeningen geven de lezer
een duidelijk inzicht in de
werking van deze beroemde wa-
pens.
Bijzonderheden : Rijk geillustreerd - z/w.
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : BEPERKT        
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1969095            Euro:  41.70
ENCYCLOPEDIE VAN WAPENS      Uitvoering: hardcover
GEHEEL HERZIEN EN AANGEVULD     Paginas: 336
Auteur : HARDING D
INTERNATIONALE ENCYCLOPEDIE
VAN 5000 V.CHR.-2000 N.CHR.
Deze enc. geeft een kompleet
overzicht van alle wapensoor-
ten - vanaf de vuurstenen bijl
tot en met de kernraketten.
Het bevat meer dan 2500 ill.
op schaal van wapens welke
over de gehele wereld ver-
spreid zijn in musea en prive-
collecties.
Bijzonderheden : MUSEA WORDEN GENOEMD.
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : NOG 1 EXEMPL     
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1840081            Euro:  19.95
FASCINERENDE VLIEGTUIGEN     Uitvoering: hardcover
BRILJANT FOTOBOEK GEVECHTSVLIEGT   Paginas: 143
Auteur : 1991 UITGAVE
INHOUD:
VLIEGEN:mensen met een roeping
TECHNOLOGIE: Aan het front van
de vooruitgang. VERVOER DOOR
DE LUCHT: De vrije ruimte in.
VERDEDIGING EN AANVAL: De be-
schermers van het grondgebied.
OVERAL UITVERKOCHT
NOG 1 EXEMPLAAR
Bijzonderheden : PRIJS NORMAAL 34,50
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : NOG 1 EXEMPL     
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1900011            Euro:  44.25
HANDBOEK VOOR DE HERLADER     Uitvoering: Ringband
DEEL 1                Paginas: 300+
Auteur : A.S.I.
Dit handboek biedt zowel de
beginnende als de gevorderde
herlader heel veel informatie
over technieken en apparatuur
kruitsoorten herlaadtabellen
kogelpunten gietvormen mallen
persen weegschalen e.d.
Veel illustraties en een
duidelijke en overzichtelijke
leiddraad. Een aanrader!
01-09-2005 Herdruk in planning
Deel 1 is zodanig van opzet dat het door zowel de 
beginnende als de gevorderde herlader als 
losstaand boek is te gebruiken. Deel 2 bevat 
naast de herlaadtabellen voor geweerkalibers en 
de de meer "exotische" pistool- en geweerkalibers 
informatie over apparatuur, fabricagemethodes van 
munitie-onderdelen en kruitsoorten, almede de 
wapenwetgeving en de daarbij behorende 
schietdisciplines. Op dit moment zijn de gegevens 
over de herlaadtabellen bijna klaar. De 
informatie over de wapenwetgeving was klaar, maar 
moet inmiddels weer worden aangepast, zo ook de 
informatie over de schietdisciplines. Kopers van 
deel 1 worden automatisch geinformeerd zodra 
hierover meer bekend is.
Bijzonderheden : Nog enkele op voorraad.
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : BESTELLEN    		   klik hier voor INFO-PAG
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1940065            Euro:  14.50
JACHTWAPENS VROEGER EN NU     Uitvoering: paperback
                   Paginas: 178
Auteur : Martin Tulp
Vooral een overzicht van de
huidige in gebruik zijnde
jachtwapens. Met tekeningen
gečllustreerd worden onderwer-
pen als: kiezen van een enkel-
of dubbelloops geweer, welk
kaliber munitie, ballistiek,
omgang met en onderhoud van
vuurwapens duidelijk gemaakt.
Ook voor beoefenaars van de
schietsport interessant.
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : NOG 1 EXEMPL     
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1965804            Euro:   7.95
KAART EN KOMPAS          Uitvoering: hardcover
- WIJZEN U DE JUISTE RICHTING    Paginas: 80
Auteur : THOENE KARL
Steeds meer mensen brengen hun
vakantie door in onherbergzaam
terrein waarbij enige kennis
van kaartlezen en gebruik van
kompas onontbeerlijk zijn.
Met deze uitgave bij de hand
kunt U haast niet meer verdwa-
len - of misschien zelfs Uw
leven redden.
Bijzonderheden : BASIS SURVIVAL TECHNIEKEN
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : BEPERKT        
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1903361            Euro:  23.70
KRACHTIGSTE GEWEREN EN PISTOLEN  Uitvoering: hardcover
(DE)                 Paginas: 128
Auteur : ADAM
Groot formaat boek
GEWELDIG GESCHENKBOEK
FEESTDAGENPRIJS: EURO 17,50
Bijzonderheden : PRACHTIGE KLEURENFOTO'S
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : BEPERKT        
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1900232            Euro:  14.94
MODERNE HANDVUURWAPENS      Uitvoering: paperback
(hedendaagse militaire/civiele -   Paginas: 128
Auteur : ADAM R
Oorspronkelijke titel: MODERN
HANDGUNS. Ned. vertaling van
dit bekende engelse boek. Rijk
geillustreerd met uitsluitend
kleurenafb. is dit boek een
uitstekende koopwijzer voor
moderne handuurwapens. Tabel-
len en adreslijsten geven snel
en duidelijk een totaalbeeld
van de types en eigenschappen.
Paperback van de geb. uitgave.
Bijzonderheden : RIJK GEILLUSTREERD!
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : LAATSTE EX.      
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1900006            Euro:  55.00
NEDERLANDSE VUURWAPENS      Uitvoering: hardcover			
LANDMACHT MARINE KOLONIALE TROE.   Paginas: 280
Auteur : DE VRIES/MARTENS
IN DIT STANDAARDWERK WORDEN DE
DRAAGBARE WAPENS BESCHREVEN
(1866-1895) V.H.NEDERLANDSE
LEGER-MARINE-KOLONIALE TROEPEN
Achterlaadwapens - geweren -
karabijnen - revolvers en
mitrailleurs alsmede de bij-
behorende munitie.
ca 420 foto's - deels in kleur
Bijzonderheden : PRACHTIG VERZORGD BOEK!
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : NORMAAL     N.HTM1.JPG
 Klik hier voor een recensie 
		-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1900007            Euro:  57.00
NEDERLANDSE VUURWAPENS      Uitvoering: hardcover				
LANDMACHT MARINE KOLONIALE TROE.   Paginas: 280
Auteur : DE VRIES/MARTENS
IN DIT STANDAARDWERK WORDEN DE
DRAAGBARE WAPENS BESCHREVEN
(1813-1866) V.H.NEDERLANDSE
LEGER-MARINE-KOLONIALE TROEPEN
Vuursteen- percussie en wapens
met getrokken loop als hoofd-
groepen en onderverdeeld naar
bussen - pistolen - geweren ed
ca 420 foto's - deels in kleur
Bijzonderheden : PRACHTIG VERZORGD BOEK!
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : NORMAAL     N.HTM2.JPG
Klik hier voor een recensie 
    	    -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1911212            Euro:  23.95
VUISTVUURWAPENS (Fraai geillus-  Uitvoering: hardcover
treerde gids voor de verzamelaar   Paginas: 112
Auteur : Wilkinson Frederick
Van het primitieve begin en de
revolutionaire ontwerpen van
Samuel Colt tot de hedendaagse
precisiewapens. Alle grote
ontwerpers komen met hun fraai
ste modellen in dit boek voor!
Bijv: Adams-Borchardt-Browning
Colt-Enfield-Lefauchaux-Smith
& Wesson-Steyr-Tranter en
Webley. Onderhoud en restaura-
tie en de wettelijke beperking
Bijzonderheden : en voor verzamelaars
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : LAATSTE EX.      
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1911166            Euro:  27.00
WE WILL GO (Na 31-8-94: f.59.50) Uitvoering: hardcover
DE SLAG OM NORMANDIE 1944      Paginas: 320
Auteur : JACOBSEN HANS A
Op 6 juni 1944 - de langste
dag zoals veldmaarschalk Rom-
mel hem noemde-stormden Ameri-
kanen-Britten en Canadezen in
het vuur van de Duitse verde-
digers de kust op om de Wehr-
macht de doodsteek toe te
brengen. Een schokkend relaas
van alle belangrijke fasen van
de strijd en van persoonlijke
van bevelhebbers en soldaten.
Prachtig verzorgd informatief boek - een aanrader.
Bijzonderheden : Talrijke foto's
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : BEPERKT        
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Prodnr : 1911131            Euro:  17.94
ZAKMESSEN - GIDS VOOR VERZAME-  Uitvoering: hardcover			
LAARS / IDENTIFICATIE VAN MESSEN   Paginas: 80
Auteur : LEVINE BERNARD
Zakmessen verzamelen behoort
tot een van de sterkst groei-
ende hobby's. Een zakmes is
een unieke combinatie van vak-
manschap en technologie en kan
vaak ook een kunstwerk zijn.
Het boek geeft een schat aan
informatie die waardevol en
onthullend zal blijken te zijn
voor zowel beginnende verzame-
laar als professionele handel
Bijzonderheden : Talrijke illustraties
Beschikbaar / Available / Verfuegbar : LAATSTE EX.    1911131b.JPG
          -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Terug naar:        

 

Bezoekersteller